دوازده راند
دوازده راند

دوازده راند

  • ۱۸۶۱ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵

حکایت مذاکرات هسته ای در رینگ بوکس

پاسخ به نظر: