حقایقی از حقوق و مزایای جنگجویان شام!
حقایقی از حقوق و مزایای جنگجویان شام!
مدافعان اسد!

حقایقی از حقوق و مزایای جنگجویان شام!

  • ۱۴۰۴ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۵

گیربازار ((مدافعان اسد))
نقدی بر مستند جعلی مدافعان اسد پخش شده از شبکه بی بی سی انگلیسی ...
با اجرای عالی حاجی پور

 

پاسخ به نظر: