مرگ نخلها
مرگ نخلها

مرگ نخلها

  • ۱۴۲۴ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

خیانت دولت بهار به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شهدای ۸ سال دفاع مقدس وقتی همه در خواب بودیم نخلها را سر بریدند

تلنگر ((مرگ نخلها)) خیالت دولت بهار به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شهدای 8 سال دفاع مقدس... وقتی همه در خواب بودیم, نخلها را سر بردیدند...

 

پاسخ به نظر: