یه بار دیگه انقلاب
یه بار دیگه انقلاب

یه بار دیگه انقلاب

  • ۱۰۵۷ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۵

37 ساله پیش مردم در مقابل طاغوت و اختلاف طبقاتی ایستادن. امروز چقدر شبیه به همان حکومت سرنگون شده هستیم؟؟

* گیربازار ((یه بار دیگه انقلاب)) 37 ساله پیش مردم در مقابل طاغوت و اختلاف طبقاتی ایستادن. امروز چقدر شبیه به همان حکومت سرنگون شده هستیم؟؟ با اجرای مسعود عباسی

پاسخ به نظر: