مرگ بر آمریکای واقعی یعنی این...
مرگ بر آمریکای واقعی یعنی این...
چرا ژاپنیها مرگ بر آمریکا نمی گویند؟ آیا تلفن روی میز ریاست جمهوری آمریکا پاناسونیک ژاپن است؟

مرگ بر آمریکای واقعی یعنی این...

  • ۹۷۲ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: