زیر پوست انقلاب
زیر پوست انقلاب
امام خمینی ((کار این انقلاب تمام است!!!!)) حقایقی تلخ از انقلابمان که به انحراف میرود... گزارشهای تکاندهنده از وضعیت فساد جنسی, اعتیاد, اختلاس و اختلاف طبقاتی در کشور...

زیر پوست انقلاب

  • ۸۶۸ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: