استندآپ کمدی تدبیریها ((طنز))- قسمت اول
استندآپ کمدی تدبیریها ((طنز))- قسمت اول
از دفاع حقوقهای نجومی توسط وزیران دولت تا تاکید بر حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور

استندآپ کمدی تدبیریها ((طنز))- قسمت اول

  • ۸۴۶ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۳ دي ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: