روحانی علیه روحانی
روحانی علیه روحانی
چه اصلاح طلب و چه اصول گرا یا حتی بی طرف هم که باشیم به این رئیس جمهور میگوییم نه. به همراه گزارشهایی از اعتراضهای مردم علیه دولت تدبیر

روحانی علیه روحانی

  • ۹۶۸ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۵ دي ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: