سلفی با شلیک پدافندها در تهران
سلفی با شلیک پدافندها در تهران
یعنی ما همچین مردمی هستیم بهمراه طنز

سلفی با شلیک پدافندها در تهران

  • ۶۶۲ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۳۰ دي ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: