هواپیماآوردیم مسکن تونو بردیم هواپیما ارزونیتون ما رأی نمیدیم بهتون
هواپیماآوردیم مسکن تونو بردیم هواپیما ارزونیتون ما رأی نمیدیم بهتون
حقایقی درباره ی ورودهواپیمای ایرباس به ایران..به همراه طنز

هواپیماآوردیم مسکن تونو بردیم هواپیما ارزونیتون ما رأی نمیدیم بهتون

  • ۱۱۸۱ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۳۰ دي ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: