ایستاده در آتش
ایستاده در آتش
به یاد شیر مردان آتش نشان روسیاهی ماند بر چهره ی کاسبان انتخابات

ایستاده در آتش

  • ۷۴۹ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: