سینمای ایران کثیفتر است یا هالیوود؟
سینمای ایران کثیفتر است یا هالیوود؟
اثبات فساد و وطن فروشی در سینمای جمهوری اسلامی ایران

سینمای ایران کثیفتر است یا هالیوود؟

  • ۸۴۰ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: