عزت برجام
عزت برجام
آمریکا ورود ایرانیها را به کشورش ممنوع اعلام کرد . گزارشهای مردمی :روحانی باید از ما عذرخواهی کند

عزت برجام

  • ۵۴۸ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: