روحانی مچکریم
روحانی مچکریم
حل مشکل بیکاری,ایران در رتبه ی 23 بیکار ترین کشورهای جهان قرار گرفت! طرح 2 فوریتی لیست امید مجلس 2 سال زندان در انتظار منتقدین دولت!تظاهرات مردمی در اهواز علیه دولت تدبیر!

روحانی مچکریم

  • ۷۷۵ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: