فرهادی مچکریم
فرهادی مچکریم
پس از اسکار دروغ،این بار اسکار متجاوز را هم از آمریکاییها گرفتیم

فرهادی مچکریم

  • ۶۳۶ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: