چه کسی دروغ میگوید؟
چه کسی دروغ میگوید؟
رئیس جمهور؟رهبری؟یا مردم؟ آیا روحانی به همه ی وعده های انتخاباتیش عمل کرده؟؟؟

چه کسی دروغ میگوید؟

  • ۶۷۳ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: