روحانی مچکریم
روحانی مچکریم
حقوقهای نجومی قانونی شد..قانونی جدید برای ایجاد اشتغال آقازاده ها گزارشهای مردمی:این دولت 4 ساله خواهد ماند❗️

روحانی مچکریم

  • ۱۱۳۰ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

پاسخ به نظر: