می خواهم رای بیاورم
می خواهم رای بیاورم
دستو پا زدنهای یک رئیس جمهور برای ماندن به هر قیمتی!! مردم دیگر روحانی را نمی خواهند

می خواهم رای بیاورم

  • ۹۴۳ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۶

پاسخ به نظر: