تدبیری که اقتصاد را نابود کرد
تدبیری که اقتصاد را نابود کرد
واردات چند میلیاردی مربا و مسواک دندان و سنگ قبر !!!..کارخانه های قو و داروگر هم تعطیل شدند!!! دروغهای بزرگ یک رئیس جمهور(قول 100 روز)

تدبیری که اقتصاد را نابود کرد

  • ۸۹۲ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۶

پاسخ به نظر: