روحانی مچکریم
روحانی مچکریم

روحانی مچکریم

  • ۱۱۴۳ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۶

دفاع از فرمانده حسن!!!

رکورد افتتاح پروژه ها در دولت رکود؟ روزی چندین افتتاح!!! مناظره بی مناظره (نشکنیم قلمها را) !!! اعتراض مردم به جلوگیری دولت از پخش زنده مناظره ها از رسانه ی ملی...

پاسخ به نظر: