روحانی مچکریم :  دفاع از فرمانده حسن!!!
روحانی مچکریم :  دفاع از فرمانده حسن!!!
رکورد افتتاح پروژه ها در دولت رکود؟ روزی چندین افتتاح!!! مناظره بی مناظره (نشکنیم قلمها را) !!! اعتراض مردم به جلوگیری دولت از پخش زنده مناظره ها از رسانه ی ملی...

روحانی مچکریم : دفاع از فرمانده حسن!!!

  • ۳۱۹ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۶

پاسخ به نظر: