روحانی  مچکریم قسمت دوم ( فریاد کارگران ایران بر سر کلید تبعیض)
روحانی  مچکریم قسمت دوم ( فریاد کارگران ایران بر سر کلید تبعیض)
حمله ی معدنچیان به ماشین رئیس جمهور!!! و...

روحانی مچکریم قسمت دوم ( فریاد کارگران ایران بر سر کلید تبعیض)

  • ۲۱۷ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶

پاسخ به نظر: