روحانی  مچکریم قسمت دوم
روحانی  مچکریم قسمت دوم

روحانی مچکریم قسمت دوم

  • ۸۹۰ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶

( فریاد کارگران ایران بر سر کلید تبعیض)

حمله ی معدنچیان به ماشین رئیس جمهور!!! و...

پاسخ به نظر: