زنگ بیداری 239

*نفس حق (اعمال صالحه در ماه رمضان فقط نماز شب نیست،به فقرا کمک کنید) سخنان شنیدنی استاد اخلاق آقا  مجتهدی گل

*داستان صوتی روز آخر فصل دوم (دولت حق)

*بمب خنده ( وقتی کولرها خاموش میشوند) نمایشهای طنز.کاری از بروبچه های گروه نمایش زنگ بیداری

--آقایان مسئول به وعده هایتان عمل کنید (وضعیت امنیت اینطوری نمی ماند....با تو هستم که شال سفید میبندی و به مدافع حرم میخندی!!!!!!!!!!)

*گلهای یاس (وقتی خرمشهر آزاد شد) به یاد فرماندهان شهید حسن باقری و شهیدطلبه  مصطفی ردانی پور

*حرف دل  سخنی با امام زمان عج

 

پاسخ به نظر: