عجب شیرتو شیری شده !!
عجب شیرتو شیری شده !!

عجب شیرتو شیری شده !!

  • ۷۸۱ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۶

عجب شیرتو شیری شده ایران !!

عملیات تروریستی در تهران؟! ورود خانمها به استادیومهای ورزشی ممنوع؟! آب و برق جنوب کشور در گرمای 50 در جه قطع شده؟! جلوگیری از پخش ربنای شجریان از رسانه ملی؟! و....

پاسخ به نظر: