مصدق کجایی؟ دقیقا کجایی؟
مصدق کجایی؟ دقیقا کجایی؟

مصدق کجایی؟ دقیقا کجایی؟

  • ۸۲۲ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۶

*گیربازار (مصدق کجایی؟ دقیقا کجایی؟) نفت مفت نه برای ملت برای غربیها!!! انقلاب امام خمینی برگشت به دوران قاجار؟؟!!

پاسخ به نظر:
فرشيدشنبه، 24 تير 1396 ساعت 11:22
ماتريبون داريم از حرفا تون استفاده مي کنيم . بي ثمر نيست حرفاتون .
پاسخ صدای میقات:
ممنون فرشید جان
فرشيدشنبه، 24 تير 1396 ساعت 11:07
اخ خداااااااااااااااااااااااااااااا . وااااااااااااااااااااااااااي خدا . آدم ايقدررررررررر احمق ... اين دولت روحاني داره به کجا ميره ؟ روحاني با همين فرمون بري يع مدت ديگه قشنگ ميارنت پايين... روحاني از دستت من دارم دق ميکنم . اخه ما از ذستت تو چي کار کنيم ؟ اخرم که فرار مي کني از ايران ميري .. حالا ببين من کِي گفتم
پاسخ صدای میقات:
رهبر گفت: دوران بزن در رو تمام شد...................پس فراری در کار نیست خخخخخخخخخخخخ