آزادیهای غیر یواشکی
آزادیهای غیر یواشکی

آزادیهای غیر یواشکی

  • ۷۹۳ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۶

کشوری که دولتش سهمیه مواد مخدر به ملت میدهد و کانالهای پورن و مستهجن را فیلتر نمیکند باید هم ستایشها و آتناهایش در خون خود دست و پا بزنند...چرا این دولت ملت مست و نعشه میخواهد؟؟!

پاسخ به نظر: