رادیو مسیر 161

-- مناجات نامه ی خواجه عباس عراقچی

-- و اینک ! مادر تحریم ها وارد میشود ...

-- اگه ما دبه نکنیم آمریکا دبه نمیکنه!!! ؟!!!!

-- از مکانیسم ماشه چه میدانید؟

*‏در جریان باشید : وقتی کویت هم هفت تیر کش میشود / رتبه ی پاسپورت ایرانی / تجمع ساقی ها و معتادین علیه مسئولان / وقتی مرزهای دموکراسی جابجا میشود / پیازهای دپو شده بوی تعفن گرفتند!

--چرا روحانی جنجالِ ژن خوب را به پا کرد؟!

*یاد شهدا (به یاد شهید دکتر مصطفی چمران)

--من از این دنیا با همهزیبایی‌ هایش، می‌روم و همه آرزو هایم را رها می‌کنم...

*امر ولی (یک جاهایی به دشمن اعتماد کردیم و ضربه خوردیم؛ با اينكه ميتوانستيم اعتماد نكنيم!)

-- تیر خلاص ترکیه به بازار پوشاک ایران

*قسمت هشتم داستان صوتی  من امام حسینی ام

 

پاسخ به نظر: