این مردم خیال پرست
این مردم خیال پرست

این مردم خیال پرست

  • ۷۴۱ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

عضو تیم مذاکره کننده ی آمریکا:هیچ تحریمی برجام را نقض نمی کند
این سند را مسئولین طرف ایرانی امضاء کردند

 

پاسخ به نظر: