مدافعان حرم یا مدافعان اسد؟!)
مدافعان حرم یا مدافعان اسد؟!)
پاسخی به داعشیهای وطنی

مدافعان حرم یا مدافعان اسد؟!)

  • ۳۵۸ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۶

پاسخ به نظر:
امیر حسین چهارشنبه، 11 بهمن 1396 ساعت 12:34
مرگ بر دشمنان اسلام و انقلاب، جانم فدای رهبر، جانم فدای مدافعان حرم