مدافعان حرم یا مدافعان اسد؟!)
مدافعان حرم یا مدافعان اسد؟!)
پاسخی به داعشیهای وطنی

مدافعان حرم یا مدافعان اسد؟!)

  • ۲۵۵ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۶

پاسخ به نظر: