یه پات رو بردار
یه پات رو بردار

یه پات رو بردار

  • ۷۶۹ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۶

 مشکلی که هم مسئولین  و هم مردم با خودشون دارن!!!!!!!به همراه آهنگ رپ (پاشو پات رو بردار) کاری از بچه های زنگ بیداری

پاسخ به نظر: