ای ایرانی ای آریای چرا بچه دار نمیشوی؟
ای ایرانی ای آریای چرا بچه دار نمیشوی؟

ای ایرانی ای آریای چرا بچه دار نمیشوی؟

  • ۶۴۷ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۶

گیربازار (های ایرانی ای آریای چرا بچه دار نمیشوی؟) در اروپا برای مادران حقوق و حتی خانه اهدا میشود!! اما درسازمان های بین المللی بچه دار شدن زنان ایرانی را نقض حقوق زنان اعلام کرد!!!!!!!!!! با اجرای کامران و احسان و آقای محسن زاهدی

پاسخ به نظر: