هر روز عاشوراست و همه ی زمینها کربلاست
هر روز عاشوراست و همه ی زمینها کربلاست

هر روز عاشوراست و همه ی زمینها کربلاست

  • ۳۳۷ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۶

پاسخ به نظر: