ین دیگه چه قراردادیه؟؟!!
ین دیگه چه قراردادیه؟؟!!

ین دیگه چه قراردادیه؟؟!!

  • ۶۸۲ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۶

! ترامپ تایید و  تحریم کرد!!! کارشناس بی بی سی: تا وقتی بانکها تحریم هستند نمیشود با ایران تجارت کرد!! دکتر ناصر نوبری: حتی طرفداران جنبش سبز هم دلواپس برجام هستند!!/

پاسخ به نظر: