ای ایرانی ای آریای چرا بچه دار نمیشوی؟
ای ایرانی ای آریای چرا بچه دار نمیشوی؟

ای ایرانی ای آریای چرا بچه دار نمیشوی؟

  • ۶۷۵ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۶

گیربازار (های ایرانی ای آریای چرا بچه دار نمیشوی؟) قسمت دوم سگ به جای بچه برای ایرانیها!! فساد و ابتذال جنسی به جای ازدواج برای ایرانیها!! اینجا چه خبره؟... با اجرای کامران ، احسان و محسن زاهدی

پاسخ به نظر: