ای ایرانی ای آریای چرا بچه دار نمیشوی؟
ای ایرانی ای آریای چرا بچه دار نمیشوی؟

ای ایرانی ای آریای چرا بچه دار نمیشوی؟

  • ۵۸۰ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۶

گیربازار (های ایرانی ای آریای چرا بچه دار نمیشوی؟) قسمت سوم (آخر) طرح تقسیم ایران به 5 کشور کوچک!! پایان نژاد آریایی.......با اجرای آقای محسن زاهدی و کامران و احسان

پاسخ به نظر: