رادیو مسیر 168

--بعد از این همه عزاداری چرا امام زمان عج ظهور نمیکنن ؟

--کتک حق کارگر است!

*در جریان باشید : توهین به نهاد های امنیتی محرز شد! / معلمان کرمانی زیر چکمه های بی تدبیری جان میدهند ... / و اینک 63 میلیون دلار دیگر ، غرامت آمریکا از ایران! / مقتولانی که از قاتل هم شانس نیاوردند ...

--معجزه ی خون

*یاد شهدا (به یاد شهید اسکندری به همراه صحبت های شهید همدانی)

*امر ولی : دلیل ماندگاری قیام امام حسین ع

*داستان صوتی من امام حسینی ام

 

پاسخ به نظر: