پاسخ رفتگران کشور به داعشیهای وطنی
 پاسخ رفتگران کشور به داعشیهای وطنی

پاسخ رفتگران کشور به داعشیهای وطنی

  • ۶۹۷ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۶

دهه اول محرم هم تمام شد و روسیاهی ماند بر چهره ی داعشیهای وطنی☺️
 (پاسخ رفتگران کشور به داعشیهای وطنی)��

 

پاسخ به نظر: