اینجا ایران است
اینجا ایران است

اینجا ایران است

  • ۸۱۱ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۶

اینجا ایران است: برادر رئیس جمهور مفسد اقتصادی
برادر معاون اول رئیس جمهور مفسد اقتصادی
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای جاسوس
اینجا چه خبره؟؟!!

 

پاسخ به نظر: