رادیو مسیر 165

سال 96 به نیمه راه رسید J

جایتان واقعا که خالی بود / من که آن شب زیاد خندیدم

توصیه ی نیروهای بومی به جوان ها برای مهاجرت !

‏در جریان باشید : برند وزیران وزیر برندان! / وقتی احسان حاج صفی پنبه ی هشتگ تان را زد J / نجفی شهردار تهران شد / خبرنگاران و عکاسان در مجلس میمانند .

شهدا و بیت المال !

یاد شهدا

فرمان آماده باش به نیروهای انقلابی!

امر ولی

آتش به اختیار فرهنگی ! شما هم دعوتید ...

داستان صوتی من امام حسینی ام

پاسخ به نظر: