رادیو مسیر 170

-- و اما بعد از ریختن برجاما تو کاتسا!

* در جریان باشید : وزیر خارجه ایران از نظر روزنامه ی آمریکایی/ اعتراف روزنامه ی اصلاح طلب به شانتاژ روی برجام/چرا گرا می دهید؟/ از مکانیسم ماشه چه می دانید؟

-- داستان برادری اروپا و شغال

-- عاقبت برجام و ... دیگر هیچ

-- عصام زهرالدین هم آسمانی شد

* یادشهدا ( به یاد شهید عماد مغنیه)

* امرولی( این آیه را بنویسید و پرچم کنید و جلوی چشمتان بزنید!)

بر فقیر لازم است سالی دوبار به زیارت امام حسین برود!

شما حیات دارید؟

من امام حسینی ام- قسمت هفدهم

.

پاسخ به نظر: