جنگ با خدا
جنگ با خدا

جنگ با خدا

  • ۷۰۵ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶

*گیربازار (جنگ با خدا) ربا در بانکهای جمهوری اسلامی ایران؟!! چرا اقتصاد ایران هر سال بدتر میشود؟!...........قسمت اول با اجرای مسعود عباسی

پاسخ به نظر: