دانشمندی که از چوپان درس زندگی گرفت
دانشمندی که از چوپان درس زندگی گرفت

دانشمندی که از چوپان درس زندگی گرفت

  • ۵۱۶ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۶

*حکایت (دانشمندی که از چوپان درس زندگی گرفت) با اجرای آقای صفری

پاسخ به نظر: