زنگ بیداری 263

در زنگ بیداری این هفته بشنوید:

��بمب خنده نمایشهای طنز کاری از گروه نمایش زنگ بیداری ��

�� از کوزه تراود هر آنچه در اوست
 ماجرای سینمای مبتذل جمهوری اسلامی ایران!!!...

��حکایت (چرا ما پیشرفت نمیکنیم) با اجرای آقای صفری

��گلهای یاس ( فاتحان عملیات نصر 8) به یاد شیر مردان ایران زمین

��نفس حق (غصه ی فردایی که نیامده را مخور) سخنان پند آموز استاد بزرگ اخلاق  آقا مجتبی تهرانی

��حرف دل سخنی با امام زمان عج
.

پاسخ به نظر: