زنگ بیداری 265

در زنگ بیداری این هفته بشنوید

بمب خنده ����کاری از برو بچه های گروه نمایشهای طنز زنگ بیداری

یه مرغ دارم روزی دوتا تخم میذاره!!����

موج چندباره ی گرانیها�� فریادهای نماینده  مجلس�� مافیای واردات بنزین بی کیفیت�� شعار مرگ بر روحانی در بازار تهران✊

گلهای یاس (خطاب آمد که واصل شو به الطاف خداوندی) به یاد شهید فرمانده سید عبدالکریم قدسی فرمانده ای که به خاطر نجات جان نیروهاش در مقابل گلوله های تیربار دشمت قرار گرفت

حرف دل سخنی با امام زمان عج

پاسخ به نظر:
هادیيكشنبه، 17 دي 1396 ساعت 15:44
سلام چه عجب سایت راه افتاد دفه آخرتون باشه ها شعار مرگ بر روحانی در بازار تهران✊ این که چیزی نیس یه کلیپ دیدم که توش شعار میدادن((...............................))واقعا کپ کرده بودم.ولی خوبه تخم مرغ ارزون تر شد یه اثری داشت این تجمعات ینی فهمیدن که تخم مرغ شوخی بردار نیس قوت غالب مردمه با هر چی شوخی میکنن با تخم مرغ نباید شوخی کنن یاعلی
پاسخ صدای میقات:
سلام.................تخم مرغ ترکاند خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ