از کوزه تراود هر آنچه در اوست
از کوزه تراود هر آنچه در اوست

از کوزه تراود هر آنچه در اوست

  • ۷۳ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۵ دي ۱۳۹۶

از کوزه تراود هر آنچه در اوست
 ماجرای سینمای مبتذل جمهوری اسلامی ایران!!!

 

پاسخ به نظر: