ابولولو که بود و چگونه خلیفه دوم را ترور کرد؟
ابولولو که بود و چگونه خلیفه دوم را ترور کرد؟

ابولولو که بود و چگونه خلیفه دوم را ترور کرد؟

  • ۲۴۵ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۵ دي ۱۳۹۶

ابولولو که بود و چگونه خلیفه دوم را ترور کرد؟
 نقش یهود در ترور خلیفه دوم چه بود؟ سخنان تکاندهنده و شنیدنی استاد طائب

 

پاسخ به نظر: