یه مرغ دارم روزی دوتا تخم میذاره!!
یه مرغ دارم روزی دوتا تخم میذاره!!

یه مرغ دارم روزی دوتا تخم میذاره!!

  • ۳۰۶ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۵ دي ۱۳۹۶

یه مرغ دارم روزی دوتا تخم میذاره!!����
موج چندباره ی گرانیها�� فریادهای نماینده  مجلس�� مافیای واردات بنزین بی کیفیت�� شعار مرگ بر روحانی در بازار تهران✊

 

پاسخ به نظر: