خطاب آمد که واصل شو به الطاف خداوندی
خطاب آمد که واصل شو به الطاف خداوندی

خطاب آمد که واصل شو به الطاف خداوندی

  • ۱۸۲ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۵ دي ۱۳۹۶

خطاب آمد که واصل شو به الطاف خداوندی ��
 به یاد شهید فرمانده سید عبدالکریم قدسی.فرمانده ای که به خاطر نجات جان نیروهاش در مقابل گلوله های تیربار دشمت قرار گرفت

 

پاسخ به نظر: