رادیو مسیر 173

در رادیو مسیر این هفته بشنوید:

 شکست بزرگترین مذاکره ی جهان !

نظر ظریف و گولدا مائیر، امروز و دیروز راجع به مساله فلسطین

در جریان باشید : توهین مزدور انگلیسی به وزیر امور خارجه ایران / روز دانشجو / نظریه تاج السعود راجع به یمن

کوچه ی شهادت و بسیجی 17 ساله
«آخ که چقدر خوش‌گل می‌شی، توی این بارونی!»

یاد شهدا به یاد شهید کریم فعال نظیری((ما تا زمانی حق داشتیم از این نون بخوریم که رزمنده بودیم))

با کی بحث کنیم با کی بحث نکنیم؟
امر ولی: ادعای پایتختی قدس برای رژیم صهیونیستی نشانه عجز است

داستان صوتی من امام حسینی ام فصل سوم(قسمت ۲۱)
.

پاسخ به نظر: