رادیو مسیر 176

*خدایا این شادیا رو از ما نگیر!

*ترامپ و درس اقتصاد به دولت تدبیر و امید

*در جریان باشید : پنجه ی بصیرت بر گلوی نفاق !/ چه کسانی به نارضایتی ها دامن میزنند؟ / و بازهم مخاطب بایدها .../ داستان های جفرسون اینستاآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی!

*یاد شهدا(به یا شهید علمدار)

*قوانین عالم

*بی ادبی جامعه نسبت به ولی خدا !

*امر ولی : نقدِ با تهمت‌زنی و لجن‌پراکنی، حرام است

*سالهاست مسئولین میخواهند نظام را سرنگون کنند

*داستان صوتی من امام حسینی ام ( قسمت 24)

پاسخ به نظر: