چرا نمی گذارند صدای اعتراض  ما مردم شنیده شود؟!
چرا نمی گذارند صدای اعتراض  ما مردم شنیده شود؟!

چرا نمی گذارند صدای اعتراض ما مردم شنیده شود؟!

  • ۴۶۵ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۲ دي ۱۳۹۶

چرا نمی گذارند صدای اعتراض  ما مردم شنیده شود؟! تحلیلی بر اتفاقات اخیر در کشور.آیا اغتشاش کار خود دولت بود برای ساکت کردن صدای اعتراض مردم به گرانیها؟

پاسخ به نظر: